Asbestikartoitus ja asbestin purkaminen

Julkaistu: 9 April 2020

Asbestia käytettiin aikanaan paljon rakentamisessa ja nyt sitä paljon myös puretaan eri kohteissa, joissa remontit ja kunnostuskorjaukset tulevat ajankohtaiseksi. Asbestikartoitukset ja itse asbestin purku ja poisto on tarkkaa hommaa, sillä asbesti on erittäin haitallista terveydelle kun se muuttuu purettaessa hienojakoiseksi. Monia monesti kauhistuttaa asbesti ja kartoituksia tehdäänkin erittäin mielellään. Toisaalta asbestipurussa saattaa taas hirvittää hinta. Seuraavassa käydään läpi mitä asbestikartoitukseen kuuluu, mistä asbestipurun hinta koostuu ja miten se tehdään.

 

Asbestikartoitus

Kun rakennus on tehty ennen vuotta 1994, tulee siihen tehdä asbestikartoitus. Tämä sitä syystä, että tuohon vuoteen asti asbestin käyttö oli vielä laillista. Se miksi asbestia on käytetty niin paljon menneinä vuosina, on sen hyvä paloturvallisuus ja muut rakentamiseen erittäin suotuisat ominaisuudet. Sen haitallisuudesta tultiin tietoiseksi vasta paljon myöhemmin sen suosituimman käyttöajan jälkeen, ja siitä syystä asbestikartoitus on nyt pakollinen.  

Asbestikartoitus tehdään niin, että kohdemateriaaleista otetaan näytteet ja ne tutkitaan laboratoriossa. Näyte otetaan eri kerroksista, jotta voidaan paikallistaa ja selvittää asbestin laatu ja määrä. Asiakas saa asbestikartoituksesta aina dokumentin, johon on listattu tutkitut materiaalit, oli niissä asbestia tai ei. Lisää aiheesta voi lukea esimerkiksi täältä: Asbesta Oy.

 

Miksi asbestipurku maksaa

Asbestin purun hinta voi vaihdella paljon kohteen mukaan. Hintataso ei ole korkea vähäisen kilpailun takia, sillä tekijöitä on nykyisin paljon markkinoilla. Hinnan suuruus tulee siitä, että poisto on tarkkaa työtä, joka vaatii eri työvaiheita ja erikoisvälineitä. Myöskin hintana vaikuttaa se miten suuria pintoja käsitellään ja kuinka paljon itse asbestia on. Jos remontoi vain yhtä kohtaa asunnossa, johon joutuu tekemään asbestipurun, saattaa hinta nousta korjattavaan kohteeseen nähden suureksi. Siksi tällaiset remontit kannattaakin ajoittaa samalle kertaa esimerkiksi koko taloyhtiöön tai tehdä laajempi remontti kerralla. Hinta kannattaa kuitenkin maksaa, sillä väärin tehty purun puhdistus ja korjaustyöt saattavat tulla maksamaan moninkertaisesti enemmän.

 

Miten asbestipurku tehdään

Asbestin purku on aina luvanvaraista työtä, ja sen tulee aina tehdä ammattilainen kaikkien turvallisuuden takia. Ammattilainen tietää kuinka suojata itsensä sekä purettava tila niin, ettei asbesti leviä muualle huoneistoon. Se kuinka asbestia puretaan riippuu kuinka purettava kohta saadaan suojattua. Joskus suojataan vain pinta muovilla, mutta usein joudutaan koko tila suojaamaan sekä painestamaan, jotta purku saadaan tehtyä mahdollisimman perusteellisesti.

jaa  

Viimeisimmät julkaisut


Kategoriat


arkisto