Posts

  • Asbestikartoitus ja asbestin purkaminen

    Asbestia käytettiin aikanaan paljon rakentamisessa ja nyt sitä paljon myös puretaan eri kohteissa, joissa remontit ja kunnostuskorjaukset tulevat ajankohtaiseksi. Asbestikartoitukset ja itse asbestin purku ja poisto on tarkkaa hommaa, sillä asbesti on erittäin haitallista terveydelle kun se muuttuu purettaessa hienojakoiseksi. Monia monesti kauhistuttaa asbesti ja kartoituksia tehdäänkin erittäin mielellään. Toisaalta asbestipurussa saattaa taas hirvittää hinta. Seuraavassa käydään läpi mitä asbestikartoitukseen kuuluu, mistä asbestipurun hinta koostuu ja miten se tehdään.  
    [lue lisää]